Zespół

SzoT (Szczecin ogarnia Technologie) jest organizowany głównie przez wolontariuszy. Jesteśmy pasjonatami w swoich dziedzinach i pragniemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.

W skład zespołu organizującego spotkania Szczecin of Technologies wchodzą:

Grzegorz Adamowicz – pomysłodawca i organizator, prowadzi zajęcia z podstaw Linuksa, Amazon Web Services, Terraform i Dockera

Anna Waluszko – organizuje miejsce szkolenia, zbiera grupę do szkoleń, kontaktuje się z prowadzącymi i zbiera potrzebne informacje do publicznej wiadomości